Deltidspladser i forbindelse med barsels- eller forældreorlov

Log ind med MitID

Log ind med NemID og få overført dine oplysninger til selvbetjeningsforløbet.
Når du logger ind med NemID, får du samtidig mulighed for at gemme forløbet undervejs og genoptage det på et senere tidspunkt.

Frister for indlevering af ansøgning


Til privat institution
Ansøgningen skal sendes til Pladsanvisningen senest to måneder inden start af deltidsplads.
Deltidspladsens starter altid den første i måneden og slutter altid den sidste dato i måneden.

Til kommunal institution
Ansøgningen skal sendes til Pladsanvisningen senest 14 dage inden start af deltidsplads.
Deltidspladsen kan starte og slutte hvilken som helst dato i måneden.

Når du fortsætter, accepterer du Regler og vilkår for anvendelsen af dette selvbetjeningsforløb.